Log in

Welkom

Verzamelaars van postzegels in ..... en wijde omgeving kunnen voor hun hobby terecht bij de Filatelistenvereniging ...............

Meer dan ..honderd postzegel verzamelaars breiden via de vereniging voordelig hun verzameling uit en schaffen tegen gunstige prijzen postzegelartikelen aan, zoals albums, supplementen, stockboeken en catalogi.

Twee keer per maand zijn er bijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten.
Postzegels worden geruild of gekocht en allerlei kennis en ervaring worden uitgewisseld. Dat alles in een vriendschappelijke, informele sfeer.

Voor een jaarcontributie van € 35.00 biedt de vereniging haar leden veel faciliteiten. Hiernaast kunt u aanklikken waarover u meer wilt lezen.

Aanmelding als lid of vragen om meer informatie kan via de knop”Info aanmelden”.

De Vereniging heeft een rijkgeschakeerd aanbod van faciliteiten:

 • Maandelijkse ledenbijeenkomsten
 • Maandelijks postzegelinstuif/ruilbeurs
 • Tijdschriften
 • Nieuwtjesdienst
 • Rondzenddienst
 • Adviescommissie nalatenschappen
 • Cursussen en Excursies
 • Gratis gebruik Bibliotheek van de vereniging
 • Gratis gebruik filatelistische Bondsbibliotheek te Baarn

Welkom

Verzamelaars van postzegels in ..... en wijde omgeving kunnen voor hun hobby terecht bij de Filatelistenvereniging ...............

Meer dan ..honderd postzegel verzamelaars breiden via de vereniging voordelig hun verzameling uit en schaffen tegen gunstige prijzen postzegelartikelen aan, zoals albums, supplementen, stockboeken en catalogi.

Twee keer per maand zijn er bijeenkomsten waar leden elkaar kunnen ontmoeten.
Postzegels worden geruild of gekocht en allerlei kennis en ervaring worden uitgewisseld. Dat alles in een vriendschappelijke, informele sfeer.

Voor een jaarcontributie van € 35.00 biedt de vereniging haar leden veel faciliteiten. Hiernaast kunt u aanklikken waarover u meer wilt lezen.

Aanmelding als lid of vragen om meer informatie kan via de knop”Info aanmelden”.

De Vereniging heeft een rijkgeschakeerd aanbod van faciliteiten:

 • Maandelijkse ledenbijeenkomsten
 • Maandelijks postzegelinstuif/ruilbeurs
 • Tijdschriften
 • Nieuwtjesdienst
 • Rondzenddienst
 • Adviescommissie nalatenschappen
 • Cursussen en Excursies
 • Gratis gebruik Bibliotheek van de vereniging
 • Gratis gebruik filatelistische Bondsbibliotheek te Baarn

Contact Informatie

Nieuwe leden zijn welkom

Wilt u ook meer uit uw postzegel hobby halen? Wordt dan lid van onze vereniging.

Correspondentieadres

Postzegelstraat 121
1234 AC Ons Dorp
Telefoon: +.....

E-mail adres